Het bestuur

Het bestuur

In juni 2023 hebben de leden van ISN Ulu Moskee BoZ een nieuw bestuur gekozen.

Het bestuur bestaat uit 11 personen: Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeesters en Bestuursleden..

De samenstelling van dit bestuur bestaat uit de oudere en jongere generatie. Ze weerspiegelen de Bergse moslimgemeenschap. Deze zware taak en verantwoordelijkheid die dit bestuur op zich draagt, wordt volledig vrijwillig uitgeoefend naast de eigen fulltime baan. Iedere 2 jaar kiezen de leden op een democratische wijze een nieuw bestuur. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de ISN Ulu Moskee en genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. 

De voertaal voor officiële bijeenkomsten en activiteiten is Turks en Nederlands

Wat doet het bestuur?

Vergaderen

– Notuleren van alle vergaderingen.
– Coördineren van het bestuursbeleid en ervoor zorgen dat dit in goede banen wordt geleid in het belang van het centrum.
– Samenstellen van het jaarverslag.

Administratie
– Beheren van de correspondentie en ledenadministratie.
– Verantwoordelijk voor alle publicaties.
– Beheren van de invorderingen en uitbetalingen van de gelden van het centrum, evenals de boekhouding daarvan.
– Regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, een verslag uitbrengen van de financiële positie van het centrum.

Evenementen en Activiteiten
– Organiseren van diverse evenementen en activiteiten voor de gemeenschap.
– Uitnodigen van (externe) organisaties voor lezingen, workshops en andere samenwerkingsverbanden.

Samenwerking en Communicatie
– Periodieke bijeenkomsten met de commissies en overige vrijwilligers.
– Het in stand houden van een gezonde relatie tussen het centrum en de partners.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Informatie over onderwijs en bestuur

De moskee is niet alleen een gebedshuis, maar ook een onderwijsinstituut. Onderwijs staat hoog in het vaandel en wordt gegeven aan jong en oud, man en vrouw. ISN Ulu Moskee verzorgt daarom wekelijks islamitisch onderwijs en maatschappijleer. Kinderen in de leeftijdscategorie vanaf 4 jaar krijgen ieder weekend les. 

Daarnaast wordt er doordeweeks ook onderwijs en lezingen gegeven aan vrouwen en jongeren. 

De profeet Mohammed, vrede zij met hem zei: “Wie een weg inslaat, daarop kennis zoekende, Allah zal voor hem een weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.” (overgeleverd door Moslim)

Het bewerkstelligen van een succesvol onderwijssysteem is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waaraan ieder gemeenschap lid aan kan bijdragen. 

Schuiven naar boven