Yonetim Kurulu / Bestuur

  1. Mehmet Okumuş – Başkan/Voorzitter – 0636591992
  2. Lokman Yilmaz – Başkan Yardimcisi/Tweede Voorzitter – 0633102277
  3. Naci Öztürk – Başkan Yardimcisi/Tweede Voorzitter + Cenaze fonu/Uitvaartfonds – 0634592389
  4. Cansuhan Koçoğlu-Yavuz – Sekreter/Secretaresse – 0643022274
  5. Fatih Güçlü – Muhasip/Penningmeester – 0618463573
  6. Yaşar Halici – Vezne – 0657747264
  7. Mehmet Buğday – Üye/Lid – 0646730685
  8. Gokmen Koçoğlu – Üye/Lid – 0616676678
  9. Yusuf Dağdelen – Üye/Lid – 0640087207
  10. Salih Demiröz – Üye/Lid – 0643240918